Hastalıklarla baş etmenin en kolay yolu hastalığa yakalanmadan önce gerekli önlemlerin alınmasıdır. Koruyucu sağlık bakımı, hastalık olmadığında bile vaktinden önce planlanmalı ve yürütülmelidir.

Koruyucu hekimlik; beslenme, temizlik, aşılama, yaşam koşulları(gürültü, stres, çevre ve doğanın korunması) gibi geniş kapsamlı ve çok önemli konuları içermektedir.

Koruyucu hekimlik hizmetleri birincil, ikincil ve üçüncül koruma olarak üç sınıfta değerlendirilir:

  1. Birincil koruma tahlil, aşılama, diyet gibi hastalık oluşmadan alınacak önlemleri kapsar. İş ve çevre sağlığına yönelik koruyucu önlemler, halk sağlığı uygulamalarıyla eşgüdümlü çalışma bu kapsama girer.
  2. İkincil koruma tarama yöntemleri erken teşhis ve tedavi ile mevcut sistemik hastalıkların (kanser vb.), komplikasyonlarını önlemeye yönelik takip ve tedaviyi içerir.
  3. Üçüncül koruma ise belirgin hale gelmiş hastalıkların daha da kötüleşmesini önlemeye yönelik tedbirler, komplikasyonlara yönelik tedavi uygulamaları, rehabilitasyon çalışmaları, aileye sosyal yönü ön planda olan ileri danışmanlık hizmeti verilmesini kapsar.